Afgelopen jaren is Taekwon-do Den Hoorn gegroeid. Zowel met geweldige prestaties op toernooien in binnen en buitenland als in ledenaantal. Nederlandse, europese en wereldtitels zijn er binnen gesleept. Maar ook alle leden groeien binnen de Taekwon-do. Allemaal op hun eigen manier, binnen hun eigen grenzen en op eigen tempo. En daar draait het uiteindelijk om.... jezelf ontwikkelen en vooruitgang boeken, met elkaar en met plezier!

Uiteraard doen wij er alles aan om dit zo goed mogelijk in de lessen te bewerkstelligen en doen dit met veel plezier. Ook achter de schermen is het team daar vaak druk mee bezig. Afgelopen tijd zijn er een aantal zaken gedigitaliseerd zoals het ledenbestand en de inschrijvingen voor toernooien. Ook is deze actieve website gelanceerd en is er een ledenshop waar online Taekwon-do benodigdheden zijn te bestellen. Voor onze administratie willen we jullie vragen om op onderstaand formulier aan te geven op welke dag/dagen en tijd er les gevolgd wordt. Hiermee kunnen we er o.a. voor zorgen dat de groepen niet te groot worden en maatregelen treffen bij nieuwe aanvragen mocht dit wel het geval zijn.Ook zouden wij graag een e-maildres ontvangen waar wij in de toekomst een nieuwsbrief en andere belangrijke informatie naar toe kunnen zenden (wordt alleen hiervoor gebruikt).

Met het aantal leden dat groeit zijn ook de administratieve werkzaamheden gegroeid. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zijn we de administratie ook aan het digitaliseren en zal de contributie in de nabije toekomst via automatische incasso worden geïnd. Uiteraard worden jullie hier van te voren over geïnformeerd middels een informatiebrief en een toestemmingsformulier. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! (Alle informatie die u verstrekt wordt alleen gebruikt voor onze administratie en niet gedeeld met derden)

Je kunt meerdere leden uit 1 gezin toevoegen via onderstaand formulier mits ze op de zelfde tijden en dagen les volgen. Mocht dit niet zo zijn dan vragen we je voor elk lid een apart formulier te sturen.